Ưu đãi tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus

🌺🌺SIÊU KHUYẾN MÃI TẠM BIỆT NĂM 2018🌺🌺

Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus từng bừng khuyến mãi giảm đến 40% cho các dịch vụ sau:

👉👉DỊCH VỤ NÂNG NGỰC💚

✔️ Nâng ngực nội soi túi ERGONOMIC ⬇️giảm 30% còn 65.000.000 vnđ giá gốc ̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶v̶̶n̶̶đ̶ 💲

✔️ Nâng ngực nội soi túi NANO CHIP ⬇️giảm 30% còn 58.000.000 vnđ giá gốc ̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶v̶̶n̶̶đ̶ 💲

✔️ Nâng ngực nội soi túi NANO KHÔNG CHIP ⬇️giảm 20% còn 52.000.000 vnđ giá gốc ̶̶6̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶v̶̶n̶̶đ̶ 💲

 

👉👉DỊCH VỤ MẮT💚

✔️ Bấm mí Dove Eyes ⬇️giảm 50% còn 4.000.000 vnđ giá gốc ̶8̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶v̶̶n̶̶đ̶ 💲

✔️ Cắt mí Mili giảm ⬇️30% còn 7.000.000 vnđ giá gốc ̶1̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶v̶̶n̶̶đ̶ 💲

✔️ Cắt mí Total giảm còn 10.500.000 vnđ giá gốc ̶1̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶v̶̶n̶̶đ̶ 💲

 

👉👉DỊCH VỤ NÂNG MŨI💚

✔️ Nâng mũi Sform ⬇️giảm 40% còn 21.000.000 vnđ giá gốc ̶3̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶v̶̶n̶̶đ̶ 💲

✔️ 💲 Nâng mũi Sform Plus ⬇️giảm 40% còn 27.000.000 vnđ giá gốc ̶4̶̶5̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶v̶̶n̶̶đ̶ 💲

✔️ Nâng mũi Sline bọc sụn ⬇️giảm 40% còn 12.000.000 vnđ giá gốc ̶2̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶v̶̶n̶̶đ̶💲

✔️ Nâng mũi Sline bán cấu trúc ⬇️giảm 40% còn 18.000.000 vnđ giá gốc ̶3̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶ ̶v̶̶n̶̶đ̶ 💲

 

👉👉DỊCH VỤ HÚT MỠ 💚

– HÚT MỠ TOÀN BỤNG: 30 – 50 TRIỆU(GIÁ GỐC 60 -100 TRIỆU) GIẢM 50%

– HÚT MỠ CHUYỂN RỐN : 52.5 TRIỆU(GIÁ GỐC 105 TRIỆU) GIẢM 40%

– HÚT MỠ KHÔNG CHUYỂN RỐN : 47.5 TRIỆU(GIÁ GỐC 95 TRIỆU) GIẢM 50%

– HÚT MỠ ĐÙI : 25 – 45 TRIỆU(GIÁ GỐC 50 – 90 TRIỆU) GIẢM 40%

📳📳ÁP DỤNG ĐẶT LỊCH QUA HOTLINE 0941.33.00.99 -0941361515📳📳

——-o0o———
🏥🏥THẨM MỸ VIỆN SÀI GÒN VENUS
📳Hotline: 0941330099 -0941635151
🌐Facebook: https://www.facebook.com/ThamMyVienSaiGonVenus.HCM/
🌀Website: http://thammyviensaigonvenus.com.vn

Hotline: 0941 33 00 99